کدام محله را برای سکونت انتخاب می کنید؟
(34.57%) 37
سعادت آباد
(36.44%) 39
شهرک غرب
(28.97%) 31
هر دو

تعداد شرکت کنندگان : 107